Kwaliteit

Afb107
Door deskundigheid, flexibiliteit en motivatie door het team van Zijlstra Betonrenovatie BV en Zijlstra Straal- en Schilderwerken wordt een optimaal en kwalitatief hoogstaand resultaat behaald en gegarandeerd.

Op all onze werken zijn van toepassing alle vigerende voorschriften betreffende de Arbo Wetgeving en VCA * en desgewenst vindt er een onafhankelijke kwaliteitscontrole plaats door TNO bij werken van enige importantie.

Milieurichtlijnen

 

Wij houden rekening met de strengste milieuvoorwaarden en -normen. Ook wordt de overlast voor de omgeving tot een minimum gereduceerd en wordt er rekening gehouden met uw wensen en/of voorwaarden.

 

Hiervoor staan ons weer de geëigende machines ter beschikking, zoals mobiele stofafzuiginstallaties.

Alle afkomende materialen worden door ons opgevangen en op een verantwoorde wijze afgevoerd en verwerkt.

O.a. brugleuningen en staalconstructies worden dan ook, voor zover demontabel, door ons gedemonteerd naar onze "Shop" te Joure. Hier worden deze op een milieu verantwoorde wijze gestraald en van een coatingssysteem voorzien, waarna het geheel weer op het werk door onze medewerkers gemonteerd wordt.