Kelderafdichtingen

Foto 16
Vooral oudere gebouwen hebben vochtproblemen in de kelder. Bovendien kunnen vochtproblemen ook op andere plaatsen in de woning of het gebouw tot problemen gaan leiden.

Vochtproblemen kunnen vele oorzaken hebben: slechte staat van materialen, verhoogde grondwaterdruk, poreusheid van kelderwanden, slechte pleisterlagen, lekkende doorvoeren, slechte aansluitingen van de wanden op de vloer, onvoldoende ventilatie etc. Zijlstra betontechniek BV de kennis en de middelen in huis om vochtproblemen in kelderruimtes van buitenaf of van binnenuit op te lossen.